Careers

דרושים בפקולטה למדעי הבריאות ומרכז רפואי סורוקה

-מאסטרנטים ודוקטורנטים בתחום של אפידמיולוגיה סביבתית

נושאי מחקר עוסקים בחקר השפעת האקלים וזיהום אוויר על בריאות האוכלוסייה בנגב. התחום משלב מגוון רחב של מקצועות, כמו אפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה, גאוגרפיה ומעבדה  רפואי.

למעוניינים - יש ליצור קשר עם ד"ר לנה נובק novack@bgu.ac.il